Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO. Dastikienė Živilė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-223 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VAIDO BERNOTO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Dastikienė Živilė 2012-08-07
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINES ĮSTAIGAS Dastikienė Živilė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-224 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO Dastikienė Živilė 2012-08-07
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO Dastikienė Živilė 2012-08-07
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dobilaitis Gintaras 2011-06-07
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dobilaitis Gintaras 2012-04-04
Atsisiųsti 01V-15 Mero potvarkiai Dėl įgaliojimų suteikimo Dubosas Rimantas 2011-06-06
Atsisiųsti V.TS-21 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Janavičienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATAS E. Janavičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS E. Kizlienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-39 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Kizlienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS AT E. Kontrimas 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS–81 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės „Versmės“ gimnazijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Kontrimas 2015-07-02
Atsisiųsti TS–65 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvi E. Paberalienė 2015-04-14
Atsisiųsti V.TS-31 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Petkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO E. Petkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO E. Petkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PLANUOJAMŲ ŠILUMOS 2013–2017 METŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-208 Tarybos sprendimai DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-07-02
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-05
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-06-02
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-146 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ 4 ir Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-10-05
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2012-2013 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS. II ETAPAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-09-06
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditor Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04