Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vaikų daželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2011-06-07
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2011-06-07
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-06-05
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-06-05
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2010-07-19
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2011-08-11
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2013-05-02
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2012-05-04
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2013-05-02
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2011-10-06
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-05-04
Atsisiųsti TS-288 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS - 153 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-10-02
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-10-02
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-06-02
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS - 153 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2013-05-02
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2012-05-04
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2011-06-08
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2010-06-02
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2011-06-08
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2012-04-04
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-125 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2011-06-08