Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „HC BALTICA“ REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-298 Tarybos sprendimai Dėl pastatų, esančių Draugystės g. 28, Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ G. Ratkevičius 2014-04-01
Atsisiųsti V.TS-129 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-242 Tarybos sprendimai DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VYKDYTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMUI PROJEKTE „SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS“. G. Ratkevičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-299 Tarybos sprendimai Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS-66 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO KULTŪROS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ G. Ratkevičius 2014-04-01
Atsisiųsti V.TS–130 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2015-2017 m. patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS-64 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUTOMOBILIO NUOMOS KAINOS NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS IŠVADŲ IR PASIŪLYMŲ. G. Ratkevičius 2014-03-03
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO UAB „ŽAIBAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-292 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų ir kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS-67 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–131 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS-65 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADUOTOJO), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREK G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ŽVEJŲ KLUBUI „ELEKTRĖNŲ TRITONAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2014-03-03
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. G. Ratkevičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-293 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo G. Ratkevičius 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo G. Ratkevičius 2015-05-28