Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2013 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO A. Stepankevičiūtė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-322 Tarybos sprendimai Dėl Vievio kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. A. Stepankevičiūtė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO A. Vyšniauskas 2014-06-04
Atsisiųsti V.TS-167 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. A.Balnys 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-172 Tarybos sprendimai Dėl Beržų gatvės Kareivonių k. geografinių charakteristikų pakeitimo. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-173 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gatvėms Kareivonių k. ir Vievio m. suteikimo. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-168 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo, kurio kad. Nr. 7910/0001:48, Žilvičių g. 4 Sabališkių k. detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-169 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0002:184 (unik. Nr. 7930-0002-0124) dalies paėmimo visuomenės poreikiams. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-170 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Pilypiškių k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-171 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros nutraukimo. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-177 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo. A.Ščiukaitienė 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-179 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. A.Skučienė 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-36 Tarybos sprendimai Dėl Vievio kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. A.Stepankevičiūtė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Abromiškių reabilitacijos ligoninė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Adomaitis Algimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Adomėnienė Irena 2012-04-04
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Adomėnienė Irena 2011-06-07
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR KAINŲ PATVIRTINIMO Aleksiūnas Antanas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-269 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO NR. TS – 144 „DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-1 Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-29 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai DĖL KANDIDATO TEIKIMO APDOVANOJIMUI „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ MODERNIZAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-07-02
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-288 Tarybos sprendimai DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS PASTATO (UNIKALUS NR. 7994-0028-4013) REKONSTRUKCIJAI Aleksiūnienė Danutė 2012-01-05