Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS–143 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo sąrašo patvirtinimo V. Šimkūnas 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–110 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompen V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai Dėl nuomos sutarties pratęsimo ir papildomų patalpų suteikimo IĮ „Inprojektas“. V. Šimkūnas 2015-03-31
Atsisiųsti TS-279 Tarybos sprendimai DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-63 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-319 Tarybos sprendimai Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-301 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-26 SPRENDIMO NR. TS – 203 „DĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAU V. Šimkūnas 2013-12-31
Atsisiųsti V.TS-166 Tarybos sprendimai Dėl patalpų, esančių Taikos g. 6A, Elektrėnai, būtinojo remonto darbų ir pritartų išlaidų įskaitymo į nuompinigius. V. Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ ŽINIOS“ V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-79 Tarybos sprendimai Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo tei V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ABROMIŠKIŲ SVIRNO PRITAIKYMAS MUZIEJAUS VEIKLAI“ PARAIŠKOS TEIKIMUI GAUTI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINA V. Šimkūnas 2013-12-03
Atsisiųsti V.TS–111 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-64 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS-169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEI V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ATVIRO JAUNIMO CENTRO KŪRIMAS IR DARBO SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKAIS IR JAUNIMU PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SA V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-320 Tarybos sprendimai Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius Dvaro g. 4 ir Dvaro g. 9 Panerių k. Vievio sen. Elektrėnų sav V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-270 Tarybos sprendimai DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONT V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS–10 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS. V. Šimkūnas 2014-02-04
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JO PERDAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪR V. Šimkūnas 2013-12-03
Atsisiųsti V.TS–144 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Alesninkų k., nuomos konkurso V. Šimkūnas 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–112 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-65 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALIN V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-321 Tarybos sprendimai Dėl narystės asociacijoje „Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė“. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ŽVEJŲ KLUBUI „ELEKTRĖNŲ TRITONAS“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-271 Tarybos sprendimai DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PAKEITIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-24 SPRENDIMO NR.TS-218 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE KAZOKIŠKIŲ BENDRUOMENEI. V. Šimkūnas 2013-12-03