Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-16 SPRENDIMO NR. TS-244 PANAIKINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-10-05
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-263 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-12-12
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ „PAGRENDA“ LIKVIDAVIMO IŠLAIDOMS PADENGTI Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ILGALAIKĖS PASKOLOS GARANTIJOS Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-09-27
Atsisiųsti TS-345 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-01-03
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-03-14
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-224 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-212 Tarybos sprendimai Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-10-29
Atsisiųsti TS-231 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ MOKINIO KREPŠELIO ASIGNAVIMŲ IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-08-27
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-213 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS – 01 „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo patvirtinimo“ ir 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS – 22 „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo pakeit Žemaitienė Regina 2010-10-29
Atsisiųsti TS-232 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ŠALIA ELEKTRĖNŲ MIESTO ELEKTRINĖS, ŠVIESOS, PERGALĖS IR DRAUGYSTĖS GATVIŲ STATYBA“ VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-08-27
Atsisiųsti TS-286 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-01-05
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-24 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-297 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-11-06
Atsisiųsti TS-233 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-04-28 SPRENDIMO Nr. TS – 68 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2012-08-27
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai Dėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijos Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19