Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti 03V-296 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti 03V-294 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų pakeitimo Gediminas Ratkevičius 2011-05-12
Atsisiųsti 03V-131 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2010-03-18
Atsisiųsti 03V-887 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Valstybės ir Elektrėnų savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuo Gediminas Ratkevičius 2013-10-09
Atsisiųsti 03V-99 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2009-10-14
Atsisiųsti 03V-543 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-382 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pavedimų savivaldybės administracijos darbuotojams ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams Rūta Bernotienė 2011-06-14
Atsisiųsti 03V-132 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2010-03-19
Atsisiųsti 03V-1005 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 6 dalies, 12 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 2 da Gediminas Ratkevičius 2013-11-13
Atsisiųsti 03V-81 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-544 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-99 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl kelio ženklų išdėstymo Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse plano ir kelio ženklų duomenų lentelių Algirdas Jašauskas 2012-02-03
Atsisiųsti 03V-115 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-03-05
Atsisiųsti 03V-1067 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programo Stasys Virganavičius 2013-11-28
Atsisiųsti 03V-82 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-545 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-649 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Gediminas Ratkevičius 2012-08-29
Atsisiųsti 03V-109 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-03-03
Atsisiųsti 03V-1135 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl projektų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos, nacionalinio biudžeto ir savivaldybės biudžeto bei kitomis tarptautinėmis Danutė Aleksiūnienė 2013-12-23
Atsisiųsti 03V-83 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-546 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-1115 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijai pateiktos informacijos apie pažeidimus registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo pat Gediminas Ratkevičius 2012-12-15
Atsisiųsti 03V-162 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Stanislovo Vasiliausko naudojamų žemės sklypų duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-03-30
Atsisiųsti 03V-1147 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo Algis Ališauskas 2013-12-30
Atsisiųsti 03V-84 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-547 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-1145 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo Elektrėnų savival Asta Tamošiūnienė 2012-12-20
Atsisiųsti 03V-110 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Albinos Pauliukevičienės duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-14
Atsisiųsti 03V-85 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-125 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-23