Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti 03V-266 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl lėšų, skirtų kompensacijoms, susijusioms su sąvartyno veikla, naudojimo, valdymo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Balnys 2013-03-15
Atsisiųsti 03V-257 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Btroniaus Bruškio žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-344 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės leidimų išdavimo važiuoti krovininėmis (virš 3,5 t) transporto priemonėmis vietinės reikšmės keliais Andrius Špetas 2013-04-09
Atsisiųsti 03V-126 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-258 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis mokyklai Rungos g. 24 Elektrėnuose Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-26 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Andrius Špetas 2011-01-28
Atsisiųsti 03V-92 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimo Živilė Dastikienė 2013-01-25
Atsisiųsti 03V-127 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-300 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Jono Kumeliausko naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-06-03
Atsisiųsti 03V-75 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl adresų objektų numerių keitimo Arvidas Simonaitis 2011-02-15
Atsisiųsti 03V-103 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-02-25
Atsisiųsti 03V-542 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties dalinio pakeitimo Andrius Špetas 2013-06-17
Atsisiųsti 03V-128 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-295 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti 03V-293 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo komisijos nuostatų tvirtinimo Audrius Balnys 2011-05-13
Atsisiųsti 03V-130 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Vytauto Gaubos naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-03-18
Atsisiųsti 03V-811 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo prioritetų patvir Asta Vitkauskienė 2013-09-19
Atsisiųsti 03V-129 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 01V-8 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-04-20
Atsisiųsti 01V-15 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-05-15
Atsisiųsti 01V-8 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Strebeikienė Ramutė 2013-03-07
Atsisiųsti 01V-12 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-05-09
Atsisiųsti 01V-20 Mero potvarkiai Dėl komisijos viesulo padarytiems nuostoliams įvertinti sudarymo Mažeika Vladas 2011-07-08
Atsisiųsti 01V-4 Mero potvarkiai Dėl organizacinio komiteto sudarymo Norvilas Algirdas 2011-02-15
Atsisiųsti 01V-20 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Balnys Audrius 2012-07-05
Atsisiųsti 01V-10 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-03-13
Atsisiųsti 01V-13 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-05-11
Atsisiųsti 01V-29 Mero potvarkiai Dėl visuomeninių patarėjų skyrimo, veiklos sričių nustatymo ir atskaitomybės Andriejauskas Vaidas 2011-09-29
Atsisiųsti 01V-30 Mero potvarkiai Dėl Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo Tamošiūnienė Asta 2011-10-05
Atsisiųsti 01V-14 Mero potvarkiai Dėl neeilinio tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-06-01