Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-131 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2009 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS DALINIO PAKEITIMO Petrauskas Henrikas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-10-02
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL LIKVIDUOJAMOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO KRANTAS“ LIKVIDAVIMO LAIKOTARPIO PRADŽIOS BALANSO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-288 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2013-12-31
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ PYLIMŲ IR LAPIAKALNIO K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–151 Tarybos sprendimai Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUI Bernotienė Rūta 2011-02-09
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-285 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2011-12-12
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-329 Tarybos sprendimai DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2013 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2012-12-03
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO A. Butrimavičius 2014-03-03
Atsisiųsti TSp-296 Tarybos sprendimai Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo įkainių patvirtinimo. A. Aleksiūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TS-21 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Janavičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-215 Tarybos sprendimai Dėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti TS-234 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-172 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS Temlianceva Olga 2010-09-06
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2011-06-07
Atsisiųsti TS-65 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Kanapeckas Arūnas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 122 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-64 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-255 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJAI ĮSIGYTI SPECIALŲJĮ AUTOMOBILĮ. A. Šalkauskas 2013-10-28
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS A. Reklaitienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-317 Tarybos sprendimai Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–119 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimo Nr. TS-288 „Dėl viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei inf J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Zaveckas Juozas 2011-10-05