Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS – 20 „Dėl Mokytojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-263 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-12-12
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Balnys Audrius 2012-05-04
Atsisiųsti TS-306 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO 2011 METŲ ATASKAITOS VT - 02 METINĖ IR VALSTYBĖS TURTO 2011 METŲ ATASKAITOS VT - 01 METINĖ PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų švietimo paslaugų centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ ŽEBERTONIŲ IR KARKUČIŲ K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS–60 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus patvirtinimo i R. Leckas 2015-04-14
Atsisiųsti V.TS-183 Tarybos sprendimai Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis. Jekaterina Goličenko 2015-11-23
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „SAMSONAS“ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 21 D SPRENDIMO NR. TS – 7 1 PUNKTO PANAIKINIMO Ratkevičius Gediminas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO Nr. TS – 297 PATIKSLINIMO Rusakovas Timofejus 2012-03-14
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 121 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS DARBO SĄLYGŲ NUSTATYMO Komisarenkienė Vilma 2013-02-19
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO. Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2013-09-02
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–87 Tarybos sprendimai Dėl Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS - 261 pripažinimo netekusiu galios Ratkevičius Gediminas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-28
Atsisiųsti TS-61 Tarybos sprendimai DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-253 Tarybos sprendimai DĖL MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-53 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą A. Balnys 2015-05-28
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Kietaviškių pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20112012 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL V. VASILIAUSKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKOLOS Temlianceva Olga 2012-03-14