Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-06-05
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR TERMINŲ NUSTATYMO 2013 METAMS. Temlianceva Olga 2013-06-28
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2013 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIR K. Vitkauskas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-266 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO R. Suslavičius 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-66 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2012-2013 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS. II ETAPAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-09-06
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. TS – 216 „Dėl pritarimo teikti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai regioniniu lygmeniu gauti ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai DĖL IŠLYGINAMOSIOS MOBILIOSIOS GRUPĖS STEIGIMO ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE Tarulis Deimantas 2012-01-05
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-344 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO DIREKTORIAUS IŠRINKIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO KULTŪROS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ G. Ratkevičius 2014-04-01
Atsisiųsti TS-231 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO GEIBONIŲ K. SAULĖTEKIO G. J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-32 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Dmukauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-226 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. V.TS-148 dalinio pakeitimo. Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-01-06
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO Balnys Audrius 2012-08-27
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-133 1 PUNKTO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ IR KITŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RI G. Dapkevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-13
Atsisiųsti V.TS–130 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2015-2017 m. patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-108 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-253 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTI Rusakovas Timofejus 2012-05-04