Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-315 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE ,,VAATC“ Kliucevičienė Danguolė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS–1 Tarybos sprendimai 1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti administracijos direkt R. Bernotienė 2015-04-16
Atsisiųsti V.TS-194 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. Vilma Komisarenkienė 2015-11-23
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL TURTO GRĄŽINIMO Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:30 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲMOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2011 METŲVEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 2012-04-04
Atsisiųsti TSp-267 Tarybos sprendimai Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Violeta Šimkūnienė 2013-10-10
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-314 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–98 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-21 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės psichikos sveikatos priežiūros V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditor Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS VYKDYTI Ratkevičius Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2012-06-05
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO. Šimkūnienė Violeta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-72 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2013 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO R. Suslavičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-264 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-64 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL 2010-01-27 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją Aleksiūnienė Danutė 2010-10-07
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Mikalajūnienė Vida 2011-06-07
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOJAMO TURTO PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMOS MOKESTĮ Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-290 Tarybos sprendimai DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO Miškinytė Vilma 2012-10-02
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-05-02
Atsisiųsti TS-299 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO VIRGINIJAI SPEIČIENEI. V. Šimkūnas 2013-12-31
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALIN V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymo J. Goličenko 2015-03-31