Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-61 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GILUČIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Baltulionis Vytautas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-173 Tarybos sprendimai DĖL PARKO GATVĖS GABRILIAVOS KAIME GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-352 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO RUNGOS G. 12 (UNIK. NR. 7996-1008-6018) ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Šimkūnienė Violeta 2013-06-03
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALIN V. Šimkūnas 2014-04-01
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽI G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-40 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų vaikų globos namų 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Rakauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–6 Tarybos sprendimai Dėl miško žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei Arūnas Butrimavičius 2016-02-02
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KITŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-55 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITŲ“ PAPILDYMO Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Adomaitis Algimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-257 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ĮRENGTI SKYRIMO Šimkūnienė Violeta 2012-08-28
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-275 Tarybos sprendimai DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO STEIGIMO. V. Komisarenkienė 2013-12-03
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATA G. Palidauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI PASTATĄ, ESANTĮ DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNAI G. Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–139 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinė įstatų panaikinimo V. Komisarenkienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-283 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-338 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „STEDRA“ Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-29 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO. V. Šimkūnienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠIL V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-19 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Skučienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-213 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti TS-232 Tarybos sprendimai DĖL SU VIEŠAISIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11