Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20122013 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-355 Tarybos sprendimai DĖL TRADICINIŲ AMATŲ MĖGĖJŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮVEDIMO VIEVIO MENO MOKYKLOJE Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-237 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TARIFO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-37 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kutyrevienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–3 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-11-05 sprendimo Nr. TS-230 panaikinimo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DY Aleksiūnienė Danutė 2011-08-10
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL DALININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2012-04-04
Atsisiųsti TS-254 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-109 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-272 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS APELIACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO. A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS D. Suchockienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–135 Tarybos sprendimai Dėl gatvių Balceriškių, Pakalniškių ir Karkučių k. geografinių charakteristikų pakeitimo A. Butrimavičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMO Butrimavičius Arūnas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-266 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS – 196 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO ĮKAINIŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2012-05-04
Atsisiųsti TS-320 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI LRK ENERGIJA REGISTRUOTI BUVEINĘ IR STOJIMO Į ASOCIACIJĄ G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS–5 Tarybos sprendimai Dėl skyrimo į Elektrėnų administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-199 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-12-18
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ratkevičius Gediminas 2011-12-12