Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-264 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ NAUJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-10-02
Atsisiųsti TS-106 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų pradinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-283 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO. A. Balnys 2013-12-03
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS SAVOS GAMYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS VIETŲ NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–146 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–94 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizav R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL PAVEDIMO ATLIKTI TYRIMĄ Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2020 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2011–2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-335 Tarybos sprendimai DĖL TURTO ELEKTRINĖS G. 8C ELEKTRĖNUOSE PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJAI Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS - 159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TAR N. Pulauskienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-16 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kliucevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-210 Tarybos sprendimai Dėl lėšų skyrimo projektui „Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rek Antanas Aleksiūnas 2015-12-18
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL ŠVIESOS IR SABALIŠKIŲ GATVIŲ ELEKTRĖNŲ M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-233 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-04-28 SPRENDIMO Nr. TS – 68 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2012-08-27
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-04-03
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOS KAZOKIŠKIŲ KAIMO II-ŲJŲ KAPINIŲ IR VIEVIO SENIŪNIJOS KURKLIŠKIŲ KAIMO KAPINIŲ STATUSO PAKEITIMO. K. Stasiulionis 2013-10-28
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 A. Budėnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-307 Tarybos sprendimai Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo. V. Škadauskas 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–114 Tarybos sprendimai Dėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2011-06-07
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-279 Tarybos sprendimai DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04