Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-311 Tarybos sprendimai DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-11-06
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ 'Semeliškių ambulatorija' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS–66 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų ri K. Kameneckas 2015-04-14
Atsisiųsti V.TS-189 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų Elektrinės g. 8 Elektrėnuose panaudos Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui ir Elektrėnų seniūnijos Virgaudas Šimkūnas 2015-11-23
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MAŽINIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-66 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų turgavietės ir viešo tualeto administravimo Ratkevičius Gediminas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kietaviškių pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-07-02
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Mališauskas Zigmas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-214 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAATC“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ. Temlianceva Olga 2013-09-02
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-305 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. V. Škadauskas 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–93 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nusta G. Ratkevičius 2015-07-02
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS - 153 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTI Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NARYSTĖS ASOCIACIJOJE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO. Šimkūnas Virgaudas 2013-06-28
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO ĮSIGIJIMO V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-59 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kontrimas Egidijus 2011-06-07
Atsisiųsti TS-24 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-276 Tarybos sprendimai DĖL PLYTINĖS GATVĖS PILYPIŠKIŲ KAIME GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-10-02
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-294 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO. G. Ratkevičius 2013-12-31