Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2011-06-08
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo. Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DALINIO NUOSTATŲ PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-303 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR.TS-203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 2 IR 8 PRIEDŲ PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymo V. Šimkūnas 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-158 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos likvidavimo G. Ratkevičius 2015-10-27
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI „ELEKTRĖNŲ KRAŠTAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-211 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymo Ratkevičius Gediminas 2010-10-29
Atsisiųsti TS-229 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO PROJEKTŲ PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2011-01-11
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO Temlianceva Olga 2012-07-02
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS DARBO SĄLYGŲ NUSTATYMO Komisarenkienė Vilma 2013-02-19
Atsisiųsti TS-231 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO. Šimkūnas Virgaudas 2013-09-02
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO DIREKTORĖS AGNĖS SAKALINSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR NETERMINUOTOS DARBO SUTARTIES NUTRAUKI R. Bernotienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-283 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–83 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo I. Adomėnienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-82 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimo Cechanovičienė Inga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ GAUTI 2012 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-364 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. Bernotienė Rūta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR GAUNAMŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-49 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS 11 PRIEDO PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL VšĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2011-06-07