Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-214 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikslinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-29
Atsisiųsti TS-269 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO NR. TS – 144 „DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-1 Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-323 Tarybos sprendimai DĖL SLĖPTUVĖS NR. 2 PIRKIMO Ratkevičius Gediminas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO Bernotienė Rūta 2013-06-03
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-30 SPRENDIMO NR. TS – 269 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO Nr J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-8 Tarybos sprendimai Dėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui V. Pruskui R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-202 Tarybos sprendimai Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-12-18
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai DĖL BENDRABUČIO, ESANČIO RUNGOS G. 16, ELEKTRĖNAI, PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI Ratkevičius Gediminas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL KLONINIŲ MIJAUGONIŲ KAIMO PAVADINIMO KEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-242 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ HERBŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. G. Ratkevičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-297 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamų patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnų mieste, pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–106 Tarybos sprendimai Dėl dalyvavimo projekte „Atviro valdymo kūrimas vietos lygiu“ V.Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2011-06-07
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ESANČIOS TRAKŲ G. ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-313 Tarybos sprendimai DĖL TARIFO UŽ DAUGIABUČIŲ NAMŲ LAIPTINIŲ VALYMĄ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-11-02
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PLANUOJAMŲ ŠILUMOS 2013–2017 METŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS–4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 179 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KI G. Ratkevičius 2014-02-04
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖ J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-172 Tarybos sprendimai Dėl Beržų gatvės Kareivonių k. geografinių charakteristikų pakeitimo. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Semeliškių vidurinė mokykla 2010-05-04