Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-238 Tarybos sprendimai DĖL ESAMOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-28 SPRENDIMO NR. TS-112 „DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti TS-265 Tarybos sprendimai DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2014 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS P V. Mikalajūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-13
Atsisiųsti V.TS-129 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAPILDYMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-252 Tarybos sprendimai DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-05-04
Atsisiųsti TS-300 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO Temlianceva Olga 2012-11-06
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO Vyšniauskas Arvydas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS–70 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirt V. Komisarenkienė 2015-04-14
Atsisiųsti V.TS-193 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo laiko suderinimo. Vilma Komisarenkienė 2015-11-23
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ APRAŠYMO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2012-04-04
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-11-11 SPRENDIMO NR. TS-234 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-07-02
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2013–2014 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO. Sadauskienė Ramunė Veronika 2013-09-02
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-313 Tarybos sprendimai Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–97 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-20 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ce V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2012-06-05
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Regina Žemaitienė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŪKIO REIKALŲ KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. Vaitukaitis Kęstutis 2013-06-28
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-05-07