Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS–141 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo V. Šimkūnienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-106 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-256 Tarybos sprendimai DĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO Špetas Andrius 2012-06-01
Atsisiųsti TS-325 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-12-03
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS OLGAI KLUBINAI. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-212 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO K. Vitkauskas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-10 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-204 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinės ir nuostatų dalinio pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2015-12-18
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS TERITORINE DARBO BIRŽA PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-09-27
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI, NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga 2012-04-04
Atsisiųsti TS-229 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO TS – 30 DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2013-04-03
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMUI PROJEKTE „SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS“. G. Ratkevičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-16 SPRENDIMO NR. TS-244 PANAIKINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-06-05
Atsisiųsti TS-299 Tarybos sprendimai Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–108 Tarybos sprendimai Dėl tarybos 2013-06-26 sprendimo Nr. TS–189 „Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veik V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL IRMOS PETRAUSKIENĖS PRAŠYMO ATLEISTI NUONEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-291 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NAUDOTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS HERBĄ Ratkevičius Gediminas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS–6 Tarybos sprendimai DĖL MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO PATVIRTINIMO. R. Bernotienė 2014-02-04
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai Dėl gatvių Alesninkų k. ir Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-174 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo TS– 163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendr R.V. Sadauskienė 2015-10-06
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-10-05