Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS–85 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Pukėnienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO MIESTO RIBŲ KEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2012-03-14
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ MODERNIZAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-07-02
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS DIREKTORIAUS DARBO SĄLYGŲ NUSTATYMO Komisarenkienė Vilma 2013-02-19
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS PATIKSLINIMO. Goličenko Jekaterina 2013-09-02
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-188 „DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-51 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Draugystės g. 24, Elektrėnai, nuomos koncesininkui V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės įstatų patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ LAPIAKALNIO K. GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-358 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO. Žemaitienė Regina 2013-06-28
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO SABALIŠKIŲ G. 1D (KAD. NR.7930/0002:423, UNIK. NR. 4400-1853-5401) ELEKTRĖNUOSE NUOMOS A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–149 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus normatyvų patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VALSTYBINEI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PANAUDOS TEISE Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2010 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2011-06-08
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-270 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO UAB „DEIVIK“ Špetas Andrius 2012-10-02
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOSE GYVENAMOSIOSE PATALPOSE Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-286 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013–2015 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO. J. Goličenko 2013-12-31
Atsisiųsti TS-242 Tarybos sprendimai DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2011-01-11
Atsisiųsti TS-229 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PARDUOTUS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-30 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Chmieliauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-222 Tarybos sprendimai Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ BEI INŽINERINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2010-09-06