Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS-201 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinim Jekaterina Goličenko 2015-12-18
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ Temlianceva Olga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI Ratkevičius Gediminas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL TYLIŲJŲ GAMTOS ZONŲ IR TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NAUDOTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS HERBĄ G. Ratkevičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/002:423 IR 7930/0002:250 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-296 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–105 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektui V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-132 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ABROMIŠKIŲ BENDRUOMENEI Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-271 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kliucevičienė Danguolė 2012-10-02
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKISTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS–3 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LEDO VALYMO MAŠINĄ IR JOS PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VŠĮ ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRUI. G. Ratkevičius 2014-02-04
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovui R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-171 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros nutraukimo. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINAI LAISVŲ BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-128 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS Bernotienė Rūta 2012-07-02
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO SAUGOMAIS Stasiulionis Kazimieras 2013-02-19
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-81 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTI V. Šumskienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ELEKTRINĖS G. 11, ELEKTRĖNAI, REMONTO DARBŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-73 Tarybos sprendimai Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarą R. V. Sadauskienė 2015-05-28