Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-230 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-01-11
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO Balnys Audrius 2012-08-27
Atsisiųsti TS-173 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO A. Balnys 2014-07-01
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2020 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2011–2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti V.TS-53 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą A. Balnys 2015-05-28
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽRVVG„VILKAUDA“ VALDYBĄ Stasiulionis Kazimieras 2011-06-07
Atsisiųsti V.TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARI V. Juknevičius 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-22 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Bekešienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NE ĮSTAIGOS GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. beižionių vaikų globos namai 2013-05-02
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO V. Palčiauskas 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-42 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Palčiauskas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-314 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2010–2011 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais patikslinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-65 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAPILDYMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDUR R. V. Sadauskienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-72 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS IR PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS LAIKO NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27