Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-172 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ 4.2, 5, 7, 8 IR 9 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-07-01
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-07-02
Atsisiųsti V.TS-72 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS APELIACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-272 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS APELIACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO. A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NARYSTĖS ASOCIACIJOJE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti V.TS-211 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano Vida Mikalajūnienė 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS–7 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-02-02
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. G. Ratkevičius 2015-01-23
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-295 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2013–2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-294 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2016 m. programos patvirtinimo. Z. Mališauskas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-266 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-10-02
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-295 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-107 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR MAUDYKLŲ EKSPLOATAVIMO IR ŽMONIŲ ELGESIO VANDENS TELKINIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2013-05-02
Atsisiųsti V.TS-18 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo P. Danilkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-204 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinės ir nuostatų dalinio pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-160 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų pakeitimo. G.Ratkevičius 2015-10-06
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2011-10-06
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATAS A. Narkevičius 2014-06-05