Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-62 Tarybos sprendimai DĖL UAB ,,BOEN LIETUVA“ VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ KAREIVONIŲ K. SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO DOKUMENTO RENGIMO Butrimavičius Arūnas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-107 Tarybos sprendimai Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2010-05-04
Atsisiųsti TS-131 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2010 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2012-06-05
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2012-06-05
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-344 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO DIREKTORIAUS IŠRINKIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO VEIKLOS SUSTABDYMO Ratkevičius Gediminas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-232 Tarybos sprendimai DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO. Šimkūnas Virgaudas 2013-09-02
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ILGALAIKĖS PASKOLOS GARANTIJOS Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2010–2012 METAMS Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-08
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai Dėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijos Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-296 Tarybos sprendimai Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo įkainių patvirtinimo. A. Aleksiūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO A. Aleksiūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR KAINŲ PATVIRTINIMO Aleksiūnas Antanas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-346 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS„GELVITA“ REORGANIZAVIMO Ratkevičius Gediminas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PLANUOJAMŲ ŠILUMOS 2013–2017 METŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PATIKSLINIMO 2010-2011 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-09-06
Atsisiųsti TS-77 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ DIFERENCIJUOTŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO UAB Gelvita 2012-04-04
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-05
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-05
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAU Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-06-08
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAU Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-05-04
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTI Rusakovas Timofejus 2012-05-04
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ VALDYBOS NARIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-109 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTIN UAB Gelvita 2011-06-08
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti V.TS-67 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–93 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nusta G. Ratkevičius 2015-07-02
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUDITUOTO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) R. Leckas 2014-05-07