Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditor Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIM G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-231 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO. Šimkūnas Virgaudas 2013-09-02
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PAKEI V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-159 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų dalinio pakeitimo. I.Kartenienė 2015-10-06
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-236 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS PATVI G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-276 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFŲ PAKEITIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2012 METUS, 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS–60 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus patvirtinimo i R. Leckas 2015-04-14
Atsisiųsti TS-237 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TARIFO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-162 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 m. reguliuojamos veiklos investicijų V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽI G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠIL V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ DIFERENCIJUOTŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-277 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PAKEITIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-278 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-12-12
Atsisiųsti V.TS-163 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo. V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti TS-279 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO. V. Šimkūnas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2012-2013 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS. II ETAPAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-09-06
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO R. Leckas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-228 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-293 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ VERTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-297 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO Rusakovas Timofejus 2012-01-05
Atsisiųsti TS-214 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAATC“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ. Temlianceva Olga 2013-09-02