Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIUI Butrimavičius Arūnas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2011-06-07
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Reklaitienė Alma 2011-06-07
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio pradinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vievio meno mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR VIEVIO MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio gimnazija 2010-05-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ TIKSLINGUMUI D. Aleksiūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ REORGANIZAVIMUI Ratkevičius Gediminas 2012-10-02
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO UAB „VAATC“ PASIŪLYMUI. Balnys Audrius 2013-06-28
Atsisiųsti V.TS–105 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektui V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją Aleksiūnienė Danutė 2010-10-07
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „NAUJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR ĮDIEGIMAS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖJE“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ MODERNIZAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-07-02
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ GAUTI 2012 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Adomėnienė Irena 2011-06-07
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Semeliškių vidurinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vaikų daželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2011-06-07
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-290 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 4915/0002:301, 4915/0002:300, 4915/0002:193,4915 /0002:313 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2012-01-05
Atsisiųsti TS-291 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7967/0004:241 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2012-01-05