Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:30 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:101 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0006:1021 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0004:5 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-82 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PYLIMŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stasiulevičienė Odeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ Šimkūnas Virgaudas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS. I ETAPAS“ IR NETINKAMŲ IŠLAIDŲ PADENGIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-10-02
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TVARAUS TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA ABIPUS LIETUVOS IR LENKIJOS SIENOS“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti V.TS-190 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo. Virgaudas Šimkūnas 2015-11-23
Atsisiųsti V.TS–104 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-351 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS, DIEGIANT KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-01-03
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-04-03
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ATVIRO JAUNIMO CENTRO KŪRIMAS IR DARBO SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKAIS IR JAUNIMU PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SA V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ABROMIŠKIŲ SVIRNO PRITAIKYMAS MUZIEJAUS VEIKLAI“ PARAIŠKOS TEIKIMUI GAUTI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINA V. Šimkūnas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PRAŠYMUI SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI IR PRISIDĖTIBENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stasiūnienė Dangutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Pastrėvio pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-109 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PASLAUGŲ TEIKIMUI V. Komisarenkienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-228 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PARENGTAI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 7957/0001:30, UNIK. NR. 7957-0001-0030) DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI. Butrimavičius Arūnas 2013-09-02