Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti 01V-1 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Misiūnienė Birutė 2011-01-07
Atsisiųsti 01V-10 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-03-13
Atsisiųsti 01V-12 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-05-09
Atsisiųsti 01V-12 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-04-10
Atsisiųsti 01V-13 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-05-11
Atsisiųsti 01V-14 Mero potvarkiai Dėl neeilinio tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-06-01
Atsisiųsti 01V-15 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-05-15
Atsisiųsti 01V-15 Mero potvarkiai Dėl įgaliojimų suteikimo Dubosas Rimantas 2011-06-06
Atsisiųsti 01V-16 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-06-12
Atsisiųsti 01V-17 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės svarbių švenčių minėjimams organizuoti sudėties dalinio pakeitimo Špetas Andrius 2013-06-17
Atsisiųsti 01V-18 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-07-04
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero ratarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės Bernotienė Rūta 2012-06-18
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-20 Mero potvarkiai Dėl komisijos viesulo padarytiems nuostoliams įvertinti sudarymo Mažeika Vladas 2011-07-08
Atsisiųsti 01V-20 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Balnys Audrius 2012-07-05
Atsisiųsti 01V-21 Mero potvarkiai Dėl įgaliojimo pasirašyti Valstybės turto, perduodamo nuosavybėn, perdavimo-priėmimo aktą Balnys Audrius 2012-07-16
Atsisiųsti 01V-24 Mero potvarkiai Dėl savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo Tamošiūnienė Asta 2011-08-17
Atsisiųsti 01V-28 Mero potvarkiai Dėl konstitucijos egzamino vertinimo komisijos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-09-26
Atsisiųsti 01V-29 Mero potvarkiai Dėl visuomeninių patarėjų skyrimo, veiklos sričių nustatymo ir atskaitomybės Andriejauskas Vaidas 2011-09-29
Atsisiųsti 01V-30 Mero potvarkiai Dėl Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo Tamošiūnienė Asta 2011-10-05
Atsisiųsti 01V-32 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-10-12
Atsisiųsti 01V-33 Mero potvarkiai Dėl komisijos sudarymo Kartenienė Inga 2011-11-10
Atsisiųsti 01V-34 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Tarulis Deimantas 2011-11-10
Atsisiųsti 01V-35 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-11-15
Atsisiųsti 01V-36 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-12-14
Atsisiųsti 01V-4 Mero potvarkiai Dėl organizacinio komiteto sudarymo Norvilas Algirdas 2011-02-15
Atsisiųsti 01V-5 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2010-03-18
Atsisiųsti 01V-5 Mero potvarkiai Dėl komisijos sudarymo Stanislovaitienė Virginija 2011-02-15