Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti 01V-6 Mero potvarkiai Dėl komisijos darbo pratęsimo Stanislovaitienė Virginija 2011-03-14
Atsisiųsti 01V-8 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-04-20
Atsisiųsti 01V-8 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Strebeikienė Ramutė 2013-03-07
Atsisiųsti 03V-1005 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 6 dalies, 12 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 2 da Gediminas Ratkevičius 2013-11-13
Atsisiųsti 03V-103 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-02-25
Atsisiųsti 03V-1067 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programo Stasys Virganavičius 2013-11-28
Atsisiųsti 03V-109 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-03-03
Atsisiųsti 03V-110 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Albinos Pauliukevičienės duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-14
Atsisiųsti 03V-1115 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijai pateiktos informacijos apie pažeidimus registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo pat Gediminas Ratkevičius 2012-12-15
Atsisiųsti 03V-1135 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl projektų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos, nacionalinio biudžeto ir savivaldybės biudžeto bei kitomis tarptautinėmis Danutė Aleksiūnienė 2013-12-23
Atsisiųsti 03V-1145 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo Elektrėnų savival Asta Tamošiūnienė 2012-12-20
Atsisiųsti 03V-1147 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo Algis Ališauskas 2013-12-30
Atsisiųsti 03V-115 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-03-05
Atsisiųsti 03V-125 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-23
Atsisiųsti 03V-126 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-127 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-128 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-129 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-130 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Vytauto Gaubos naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-03-18
Atsisiųsti 03V-131 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2010-03-18
Atsisiųsti 03V-132 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2010-03-19
Atsisiųsti 03V-162 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Stanislovo Vasiliausko naudojamų žemės sklypų duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-03-30
Atsisiųsti 03V-257 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Btroniaus Bruškio žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-258 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis mokyklai Rungos g. 24 Elektrėnuose Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-26 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Andrius Špetas 2011-01-28
Atsisiųsti 03V-266 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl lėšų, skirtų kompensacijoms, susijusioms su sąvartyno veikla, naudojimo, valdymo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Balnys 2013-03-15
Atsisiųsti 03V-293 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo komisijos nuostatų tvirtinimo Audrius Balnys 2011-05-13
Atsisiųsti 03V-294 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų pakeitimo Gediminas Ratkevičius 2011-05-12
Atsisiųsti 03V-295 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti 03V-296 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01