Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL BUTO ŠARKINĖS G. 15-20 ELEKTRĖNUOSE PASKIRTIES KEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO G. Dapkevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2010-06-02
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO LIETUVOS ENERGIJOS, AB, INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMUI Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI PASTATĄ, ESANTĮ DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNAI G. Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-02-09
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUI Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Mališauskas Zigmas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE ,,VAATC“ Kliucevičienė Danguolė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLO V. Škadauskas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2009 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINOSIOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-20
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2014–2015 METŲ STRATEGINIAM PLANUI V. Škadauskas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATIKSLINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIK D. Kutyrevienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19