Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO PIRKTI FRANŠIZĖS PASLAUGAS Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO LIZINGO BŪDU NUOMOTIS LEDO VALYMO MAŠINĄ IR PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VŠĮ ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRUI Ratkevičius Gediminas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO Arcabienė Violeta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS SAVOS GAMYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS VIETŲ NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2012-05-04
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL MULTIMEDIJOS PROJEKTORIŲ PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEI TAPTI ASOCIACIJOS „LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS“ STEIGĖJA Ratkevičius Gediminas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2013-06-03
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-05-04
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAU Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-05-04
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2013-06-03
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAK Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAI J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTI Rusakovas Timofejus 2012-05-04
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAISTOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2013–2014 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03