Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO V. Šimkūnienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO Špetas Andrius 2012-06-01
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2010-07-19
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2011-08-11
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO Ratkevičius Gediminas 2012-06-01
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ 2011-08-11
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI KONKURSE V. Komisarenkienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2011-08-11
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL PRIEDŲ NUSTATYMO V. Komisarenkienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE ORGANIZAVIMO Ratkevičius Gediminas 2010-09-06