Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2012-06-05
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-09-27
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS SUDERINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-108 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS Temlianceva Olga 2012-06-05
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „LINOKOMPA“ NUTRAUKIMO Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS Temlianceva Olga 2012-06-05
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ, VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PAKEITIMO. A. Balnys 2014-09-03
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI Temlianceva Olga 2012-06-05
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI Temlianceva Olga 2012-06-05
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮVEDIMO ELEKTRĖNŲ IR VIEVIO MENO MOKYKLOSE Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖ J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDRIJOS „PANERIŲ DVARAS“ PASTATO ŠILDYMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDRIJOS „PANERIŲ DVARAS“ PASTATO ŠILDYMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽMONIŲ BENDRIJAI „SPINDULYS“ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL VIETINĖS BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMOS, SKIRTOS GAMTINĖMS DUJOMS SKIRSTYTI, PARDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „STEDRA“ Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-09-03