Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2012-06-05
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LEDO RITULIO KLUBUI „ŽALGIRIS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS STRUKTŪROS SUDERINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-06-05
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-06-05
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. BIRŽELIO 29 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 155 1 PUNKTO PATIKSLINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINI A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai Dėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijos Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ATASKAITAI Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŪKIO REIKALŲ KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. Vaitukaitis Kęstutis 2013-06-28
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo Goličenko Jekaterina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO. A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALISTŲ POREIKIO SUDERINIMO IR PRITARIMO STUDIJŲ APMOKĖJIMUI. V. Komisarenkienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. Bernotienė Rūta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:30 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją Aleksiūnienė Danutė 2010-10-07
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO. Bernotienė Rūta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-28
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:101 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05