Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL UŽMOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-28
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO, ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 22 ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS Ratkevičius Gediminas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centrui Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-28
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS DALINIO PAKEITIMO Petrauskas Henrikas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. G. Ratkevičius 2015-01-23
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNO STEIGIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS Ratkevičius Gediminas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS OLGAI KLUBINAI. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIUI APSKAIČIUOTI TAIKOMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-02-08
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-22 SPRENDIMO NR. TS-248 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-28
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONĖSE IR VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE Ratkevičius Gediminas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Žebertonių bendruomenei Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ESAMOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO. Šimkūnienė Violeta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR MAUDYKLŲ EKSPLOATAVIMO IR ŽMONIŲ ELGESIO VANDENS TELKINIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. Elektrėnuose nuomos Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0006:1021 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO UAB „VAATC“ PASIŪLYMUI. Balnys Audrius 2013-06-28