Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai Dėl turto panaudos sutarties sudarymo Ratkevičius Gediminas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-214 „DĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALI V. Šimkūnas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/002:423 IR 7930/0002:250 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2011-06-08
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲNUSTATYMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2013-05-02
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL ŠVIESOS IR SABALIŠKIŲ GATVIŲ ELEKTRĖNŲ M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-06-05
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DRAUGYSTĖS G. 20, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2011-06-08
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų meno mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2010 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2011-06-08
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Vievio meno mokykla 2013-05-02