Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO R. Leckas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUS Bernotienė Rūta 2013-05-02
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 2010-05-04
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO ANTANUI DAUKANTUI Temlianceva Olga 2013-05-02
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio gimnazija 2010-05-04
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Reklaitienė Alma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME A. Balnys 2014-05-07
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL VšĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2011-06-07
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2011-02-09
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL MITYBOS FINANSINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS 2013 METAMS PATIKSLINIMO Temlianceva Olga 2013-02-19
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽRVVG„VILKAUDA“ VALDYBĄ Stasiulionis Kazimieras 2011-06-07
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJAI ĮSIGYTI KROVININĮ AUTOMOBILĮ G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų 'Ąžuolyno' pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO RASUTEI BARTKEVIČIENEI Temlianceva Olga 2013-05-02
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGAS Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO DIREKTORĖS AGNĖS SAKALINSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR NETERMINUOTOS DARBO SUTARTIES NUTRAUKI R. Bernotienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS ATLEIDIMO NUO PAVELDĖTOS SKOLOS Temlianceva Olga 2013-05-02
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲMOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2011 METŲVEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pradinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2012 METUS, 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGAS Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VIKTORO VALIUŠIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ. G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2012-04-04