Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio pradinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKISTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PLANUOJAMŲ ŠILUMOS 2013–2017 METŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO A. Vyšniauskas 2014-06-04
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio sanatorinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ 2012-04-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Kietaviškių pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Semeliškių vidurinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO UAB „ŽAIBAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS IR/AR ATSKIROMS GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-02
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Petkevičius Evaldas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Pastrėvio pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2013-05-02
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO D. Kliucevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Beižionių pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų 'Versmės' gimnazija 2013-05-02
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ TIKSLINGUMUI D. Aleksiūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Mikalajūnienė Vida 2012-04-04
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO GIMNAZIJOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vievio gimnazija 2013-05-02