Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAPILDYMO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2012-04-04
Atsisiųsti TSp-267 Tarybos sprendimai Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Violeta Šimkūnienė 2013-10-10
Atsisiųsti TSP-29 Tarybos sprendimai Dėl priedų nustatymo. V. Komisarenkienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-296 Tarybos sprendimai Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo įkainių patvirtinimo. A. Aleksiūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-312 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamų patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnų mieste, pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-93 Tarybos sprendimai Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir jų paskirties keitimo. V. Šimkūnas 2014-04-17
Atsisiųsti TS–1 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS–290 „DĖL 2013 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO“ DALINIO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-02-04
Atsisiųsti TS–10 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS. V. Šimkūnas 2014-02-04
Atsisiųsti TS–11 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMU NR. TS-35 PATVIRTINTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKY R.V. Sadauskienė 2014-02-04
Atsisiųsti TS–2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-268 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ PADĖTI PALAIKYTI IR ( J. Goličenko 2014-02-04
Atsisiųsti TS–3 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LEDO VALYMO MAŠINĄ IR JOS PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VŠĮ ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRUI. G. Ratkevičius 2014-02-04
Atsisiųsti TS–4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 179 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KI G. Ratkevičius 2014-02-04
Atsisiųsti TS–5 Tarybos sprendimai DĖL MERO DARBO UŽMOKESČIO PATVIRTINIMO. R. Bernotienė 2014-02-04
Atsisiųsti TS–58 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo A. Butrimavičius 2015-04-15
Atsisiųsti TS–6 Tarybos sprendimai DĖL MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO PATVIRTINIMO. R. Bernotienė 2014-02-04
Atsisiųsti TS–60 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus patvirtinimo i R. Leckas 2015-04-14
Atsisiųsti TS–61 Tarybos sprendimai Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2014 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvir K. Vitkauskas 2015-04-14
Atsisiųsti TS–62 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo N. Kleinienė 2015-04-14
Atsisiųsti TS–63 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Glamba 2015-04-14
Atsisiųsti TS–64 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo L. Matkevičienė 2015-04-14
Atsisiųsti TS–65 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvi E. Paberalienė 2015-04-14
Atsisiųsti TS–66 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų ri K. Kameneckas 2015-04-14
Atsisiųsti TS–67 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patv A. Arlauskas 2015-04-14
Atsisiųsti TS–68 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirti V. Šumskienė 2015-04-14
Atsisiųsti TS–69 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Batavičius 2015-04-14
Atsisiųsti TS–7 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS. R. V. Sadauskienė 2014-02-04
Atsisiųsti TS–70 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirt V. Komisarenkienė 2015-04-14
Atsisiųsti TS–8 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO. V. Šimkūnienė 2014-02-04