Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS–9 Tarybos sprendimai DĖL PRIVALOMŲ REIKALAVIMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAMS PATEIKIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVI K. Stasiulionis 2014-02-04
Atsisiųsti V.TS-10 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-11 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-12 Tarybos sprendimai Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išduoto administracijos direktoriui R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-129 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS-13 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-14 Tarybos sprendimai Dėl atstovo delegavimo į projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ darbo grupę R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-148 Tarybos sprendimai Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo į R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS-15 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Pruskas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-152 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-153 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-154 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo. G.Ratkevičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-155 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo ir pareigybių skaičiaus nustatymo. G.Ratkevičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-156 Tarybos sprendimai Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės sporto centro steigimo. G.Ratkevičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-157 Tarybos sprendimai Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro likvidavimo G. Ratkevičius 2015-10-27
Atsisiųsti V.TS-158 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos likvidavimo G. Ratkevičius 2015-10-27
Atsisiųsti V.TS-159 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų dalinio pakeitimo. I.Kartenienė 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-16 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kliucevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-160 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos nuostatų pakeitimo. G.Ratkevičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-161 Tarybos sprendimai Dėl prekybos įkainių Vievio miesto turgavietėje patvirtinimo. V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-162 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 m. reguliuojamos veiklos investicijų V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-163 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo. V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-164 Tarybos sprendimai Dėl projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ koncesijos suteikimo. D.Aleksiūnienė 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-165 Tarybos sprendimai Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos. V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-166 Tarybos sprendimai Dėl patalpų, esančių Taikos g. 6A, Elektrėnai, būtinojo remonto darbų ir pritartų išlaidų įskaitymo į nuompinigius. V. Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-167 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. A.Balnys 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-168 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo, kurio kad. Nr. 7910/0001:48, Žilvičių g. 4 Sabališkių k. detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-169 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0002:184 (unik. Nr. 7930-0002-0124) dalies paėmimo visuomenės poreikiams. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-17 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo G. Dapkevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-170 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Pilypiškių k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms. A.Butrimavičius 2015-10-06