Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS 2012 IR 2013 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SKOLOS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-06-08
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų švietimo paslaugų centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATAS A. Narkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2013-05-02
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOJAMO TURTO PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMOS MOKESTĮ Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO GIMNAZIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATAS G. Dobilaitis 2014-06-05
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-08
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL DALININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO KRANTAS“ DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL 2009-04-29 SPRENDIMO NR. TS–61 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PATIKSLINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS AT E. Kontrimas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINEI PANAUDOS TEISE Temlianceva Olga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINES ĮSTAIGAS Dastikienė Živilė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INF J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS AT A. Skučienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS-147 PAPILDYMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KITŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-08