Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS–151 Tarybos sprendimai Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų R. Bernotienė 2015-04-16
Atsisiųsti V.TS–2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS-179 I punkto panaikinomo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–3 Tarybos sprendimai Dėl Arvydo Vyšniausko skyrimo į Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo pareigas R. Bernotienė 2015-04-16
Atsisiųsti V.TS–3 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-11-05 sprendimo Nr. TS-230 panaikinimo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–4 Tarybos sprendimai Dėl Virgilijaus Pruskaus skyrimo į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas R. Bernotienė 2015-04-16
Atsisiųsti V.TS–4 Tarybos sprendimai Dėl papildomų patalpų nuomos MB „Dentaurus“. Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–5 Tarybos sprendimai Dėl skyrimo į Elektrėnų administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–5 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymo Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–6 Tarybos sprendimai Dėl miško žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei Arūnas Butrimavičius 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–7 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–8 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–80 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo V. Andriejauskas 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–81 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės „Versmės“ gimnazijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Kontrimas 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–82 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Reklaitienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–83 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo I. Adomėnienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–84 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Budėnienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–85 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Pukėnienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–86 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–87 Tarybos sprendimai Dėl Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–88 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–89 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–9 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Violeta Šimkūnienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–90 Tarybos sprendimai Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–91 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–92 Tarybos sprendimai Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–93 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nusta G. Ratkevičius 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–94 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2015–2016 mokslo metams patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–95 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-18 „Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvir V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–96 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-19 „Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėt V. Komisarenkienė 2015-07-02