Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „SAMSONAS“ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS PAŠTUI Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ 2011-08-11
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2011-08-11
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALUI PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2011-08-11
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO FONDO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-173 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS PLĖTRA IR KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ SKATINIMAS ŠALIES ŠVIETIMO SEKTORIUJE“ Jurgelevičius Audrius 2011-08-11
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MAŽINIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-171 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-172 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOJAMŲ PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IŠLAIDŲ Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti 01V-24 Mero potvarkiai Dėl savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo Tamošiūnienė Asta 2011-08-17
Atsisiųsti 01V-28 Mero potvarkiai Dėl konstitucijos egzamino vertinimo komisijos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-09-26
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ATASKAITAI Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-09-27
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:30 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-09-27
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:101 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „LINOKOMPA“ NUTRAUKIMO Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-30 SPRENDIMO NR. TS – 65 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVEMAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. BIRŽELIO 29 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 155 1 PUNKTO PATIKSLINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-09-27