Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai DĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽMONIŲ BENDRIJAI „SPINDULYS“ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS BEIŽIONIŲ BENDRUOMENEI Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI „ELEKTRĖNŲ KRAŠTAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti 01V-29 Mero potvarkiai Dėl visuomeninių patarėjų skyrimo, veiklos sričių nustatymo ir atskaitomybės Andriejauskas Vaidas 2011-09-29
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 02 METINĖ IR VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 01 METINĖ TVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-10-05
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-146 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ 4 ir Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-10-05
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-10-05
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Zaveckas Juozas 2011-10-05
Atsisiųsti 01V-30 Mero potvarkiai Dėl Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo Tamošiūnienė Asta 2011-10-05
Atsisiųsti TS-206 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-10-05
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-10-05
Atsisiųsti TS-208 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NUOMOTIS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS Ratkevičius Gediminas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-203 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 127 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ESAMOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-128 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0006:1021 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2011-10-06
Atsisiųsti 01V-32 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-10-12