Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Vievio mieste specialiojo plano rengimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai Dėl turto panaudos sutarties sudarymo Ratkevičius Gediminas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-75 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2009 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-63 Tarybos sprendimai Dėl didžiausio leistino Elektrėnų savivaldybės administracijos tarnautojų skaičiaus pakeitimo Bernotienė Rūta 2010-05-04
Atsisiųsti 03V-257 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Btroniaus Bruškio žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-258 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis mokyklai Rungos g. 24 Elektrėnuose Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-296 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti 03V-295 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KITŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-06-02
Atsisiųsti TS-131 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2009 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-132 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-126 Tarybos sprendimai DĖL 2010-01-27 SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲNUSTATYMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2011 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DRAUGYSTĖS G. 20, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20102011 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2010-06-02
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTI Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-06-02