Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-208 Tarybos sprendimai DĖL KOMERCINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO“ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEM G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PAKEI V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKY R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TSp-296 Tarybos sprendimai Dėl ūkininko ūkio registravimo dokumentų išdavimo įkainių patvirtinimo. A. Aleksiūnas 2014-10-23
Atsisiųsti TS-233 Tarybos sprendimai DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO J. Goličenko 2014-11-10
Atsisiųsti TS-269 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME A. Balnys 2014-11-10
Atsisiųsti TS-275 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAIKOS G. 6A ELEKTRĖNUOSE NUOMOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ODA LT“ V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽI G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-188 „DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-229 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PARDUOTUS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-262 Tarybos sprendimai DĖL KOMPENSACIJOS UŽ HIGIENOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMĄ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-276 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFŲ PAKEITIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-252 Tarybos sprendimai DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO IR NUOMOS MOKESČIO PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-230 Tarybos sprendimai DĖL LEISTINO ATSTUMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NUSTATYMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-263 Tarybos sprendimai DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-242 Tarybos sprendimai DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VYKDYTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-277 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PAKEITIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-253 Tarybos sprendimai DĖL MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-266 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO R. Suslavičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-231 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO GEIBONIŲ K. SAULĖTEKIO G. J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-264 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUTOMOBILIO NUOMOS KAINOS NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-278 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-254 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO A. Stepankevičiūtė 2014-11-12