Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-232 Tarybos sprendimai DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-265 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADUOTOJO), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREK G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-279 Tarybos sprendimai DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-255 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ATNAUJINTI AR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAMS ĮVESTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-268 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SEMELIŠKIŲ MSTL. PAKALNIŠKIŲ IR JUODELIŲ K. SUTEIKIMO A. Butrimavičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-234 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ ŽINIOS“ V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRĄ G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-256 Tarybos sprendimai DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO INSTITUCIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-223 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-270 Tarybos sprendimai DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONT V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-235 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI D. Kliucevičienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO A. Aleksiūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKOS APR G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-257 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-224 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-271 Tarybos sprendimai DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PAKEITIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-236 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS PATVI G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-24 SPRENDIMO NR.TS-218 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, KURIE YRA TEISĖS AKTŲ REGISTRO OBJEKTAI, SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL DUŠO, PIRTIES IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-28 SPRENDIMU NR. TS-60 „DĖL PASKOLŲ ĖMIMO“ PATVIRTINTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-272 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE PANAUDOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO ELEKTRĖNŲ SKYRIUI V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-237 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TARIFO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO LAIKO SUDERINIMO R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-26 SPRENDIMU NR. TS-17 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PATVIRTINTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PA J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS JOVITO STANKEVIČIAUS IĮ V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-238 Tarybos sprendimai DĖL TARIFO UŽ DAUGIABUČIŲ NAMŲ LAIPTINIŲ VALYMĄ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-11-12