Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR GAUNAMŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS 2012 ir 2013 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SKOLOS J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ELEKTRINĖS G. 11, ELEKTRĖNAI, REMONTO DARBŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIM G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DA R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-228 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „LIREGUS“ J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TSp-312 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamų patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnų mieste, pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti TS-297 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamų patalpų, esančių Elektrinės g. 11, Elektrėnų mieste, pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-310 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti TS-312 Tarybos sprendimai Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-298 Tarybos sprendimai Dėl pastatų, esančių Draugystės g. 28, Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-315 Tarybos sprendimai Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-288 Tarybos sprendimai Dėl Viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenėse socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybė J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti TS-313 Tarybos sprendimai Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-299 Tarybos sprendimai Dėl patalpų, esančių Rungos g. 22 Elektrėnuose, nuomos. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-317 Tarybos sprendimai Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-314 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų ne įstaigos gyventojams teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-300 Tarybos sprendimai Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus R. Bernotienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-318 Tarybos sprendimai Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir patalpų paskirties pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-292 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų ir kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-316 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ekologinio švietimo projektų priėmimo nuostatų 18, 19 ir 21 punktų pakeitimo. A. BAlnys 2014-12-31
Atsisiųsti TS-301 Tarybos sprendimai Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, sanatorinės mokyklos ir ben R. V. Sadauskienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-319 Tarybos sprendimai Dėl statinio pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-293 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-285 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti TS-304 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-12-31