Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ DRAUGYSTĖS G. 20 ELEKTRĖNUOSE PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMPINIGIUS V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-212 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO K. Vitkauskas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-213 Tarybos sprendimai DĖL MOKAMŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-203 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ VIEVIO MIESTO TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-214 Tarybos sprendimai DĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI (GLOBĖJUI AR RŪPINTOJUI) UŽ VAIKO NE GIMINAIČIO GLOBĄ DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIM V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL PAKEISTŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-215 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIMO V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO NR.TS-112 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR.7930/0002:423 IR 7930/0003:250 ELEKT G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-216 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRT A. Butrimavičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-206 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO S. KUTYREVO INDIVIDUALIAI ĮMONEI REGISTRUOTI BUVEINĘ G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ATLIKTI PASTATO, ESANČIO TAIKOS G. 2, ELEKTRĖNAI, FASADO REMONTO DARBUS V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI LRK ENERGIJA REGISTRUOTI BUVEINĘ IR STOJIMO Į ASOCIACIJĄ G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-208 Tarybos sprendimai DĖL KOMERCINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO“ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEM G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PAKEI V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKY R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖ J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO Nr. TS106 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVI R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO. V. Šimkūnienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ ŽEBERTONIŲ IR KARKUČIŲ K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ KONKURSO DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO DOKUME D. Aleksiūnienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMO GATVEI UŽMIŠKIŲ K. SUTEIKIMO. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. G. Ratkevičius 2014-09-03